Werkgevers

slider-layer3-muntstapel

Budgetcoaching zorgt voor betere werknemers

 13.000 per jaar…. kost gemiddeld een werknemer met financiële problemen volgens het Nibud.
Als werkgever kun je hier iets aan doen! Herken je als werkgever de signalen voor financiële problemen wel bij jouw werknemer?

Deze signalen kunnen wijzen op financiële problemen:

 • loonbeslag
 • niet mee doen met uitjes en/of verjaardagen
 • toename (kortdurend) ziekteverzuim
 • onrust bij een latere salarisuitbetaling
 • verzoek om leningen of voorschotten op salaris of vakantiegeld
 • geld lenen van collega’s
 • bellen onder werktijd met schuldeisers en deurwaarders
 • verzoek om extra werkuren of nachtdiensten

Besparen op vaste lasten

Financiële zorgen, het is niet iets waar je trots op bent. De kans is klein dat iemand daar makkelijk over praat, omdat hij of zij zich schaamt. Veel mensen willen niet dat hun omgeving weet dat zij financiële problemen hebben en doen daarom ‘mee’, om de schijn op te houden. Daarnaast zijn financiële gegevens privé, die wil je niet met iedereen delen. Men zal dus niet snel aan de bel trekken; er rust een taboe op financiële zorgen.

Zo’n 62% van de werkgevers in Nederland heeft te maken met werknemers met financiële problemen. Als werkgever ben je al snel € 13.000 per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die fulltime werkt en een modaal salaris verdient volgens het Nibud. Dit komt doordat hij of zij gemiddeld 20% minder productief is en jaarlijks zeven extra werkdagen ziek is. Bovendien kost het verwerken van een eventueel loonbeslag tijd en geld.

Loonbeslag
Het verwerken van een loonbeslag kost een bedrijf minimaal 3 tot 6 uur per loonbeslag. Indien er meerdere beslagen liggen op het loon, dient elke keer een vragenlijst ingevuld te worden. Hiermee stijgt de administratieve last. Als werkgever ben je verplicht om aan het loonbeslag mee te werken. Doe je dit niet of niet tijdig, dan loop je  het risico aansprakelijk gesteld te worden voor de volledige schuld van de werknemer.

Naast de administratieve last zijn er meer risico’s voor de organisatie. Zo neemt de productiviteit af (naar schatting met 20%) en nemen ziekteverzuim (gemiddeld met 7 dagen) en diefstal toe.
Daarnaast worden werknemers met schulden ook vaak gezien als risico voor een organisatie, omdat ze vatbaarder zijn voor diefstal, fraude, omkoping en chantage. Ook een burn-out met langdurige (financiële) consequenties kan het gevolg zijn van schulden.
En dan hebben we het nog niet over de schade die niet meetbaar is. Want stel je eens voor wat het voor je bedrijf zou betekenen als een werkgever wordt betrapt op diefstal bij een klant of het plegen van fraude. De schade als gevolg hiervan kan zeer grote gevolgen hebben voor het klantenbestand en zelfs voor de continuïteit van je onderneming.

Onze werkwijze Grip op je Knip

In Nederland hebben veel mensen financiële problemen. De kans is dus groot dat je er in jouw onderneming ook mee te maken hebt. Een werkgever komt er vaak pas laat achter dat een werknemer financiële problemen heeft. Schaamte van de werknemer speelt daarbij een grote rol.

Een aantal levensgebeurtenissen kunnen een aanleiding zijn voor financiële problemen:

 • een scheiding
 • overlijden of ziekte van een partner of iemand anders uit het gezin
 • geboorte van een kind
 • de aankoop en/of verkoop van een woning
 • werkloosheid of arbeidsongeschiktheid van de partner.

Risico’s voor bedrijven

Bedrijven die actief hun personeel bijstaan met het oplossen van de geldproblemen krijgen daarvoor veel terug. Het ziekteverzuim daalt, de betrokkenheid van het personeel wordt vergroot en de inzet en loyaliteit gaan omhoog. Daarnaast dalen de administratieve lasten en de extra kosten.

Werknemers met problemen zijn voor de onderneming een groot (financieel) risico. Je kunt je werknemer helpen door het probleem ter sprake te brengen. Of door je zorgen te uiten. Hoe moeilijk het onderwerp ook is, het is heel belangrijk dat je erover begint. Hoe eerder hulp geboden kan worden, des te meer kunnen we nog repareren. Als je  werknemer aangeeft dat er inderdaad sprake is van financiële problemen, onderneem dan direct actie. Wat je beter niet kunt doen is geld uitlenen. Hoewel dit een loyaal gebaar is, vergroot het de problemen vaak.

Bij werknemers waar sprake is van loonbeslag, kunnen de financiële problemen niet meer gemakkelijk ontkend worden. Praat met je werknemer en biedt hem of haar hulp aan. Een gezonde financiële huishouding werkt voor iedereen het beste.

Als je als werkgever ervoor kiest om de kosten voor het traject te vergoeden, zal dit direct een positief effect hebben op de prestaties van je werknemer. Bovendien is het goed voor de relatie met je werknemer.

De hulpmiddelen voor jou en jouw werknemers
Een budgetcoachingstraject is maatwerk. Afhankelijk van de situatie, de urgentie van de problematiek, de inzet en het leervermogen van de cliënt, bestaan de meeste trajecten uit zes tot acht coachingsgesprekken. Een gesprek duurt in principe 1,5 uur. Daarbij helpen wij je werknemer op een actieve wijze bij het inventariseren van de schulden en afspraken maken met de schuldeisers zodat de rust weer terug komt en de deurwaarders bij je werknemer weg zijn.

Kortom, als Grip op je Knip kunnen wij jouw werknemer helpen. Wij zorgen ervoor dat hij of zij (weer) inzicht krijgt in de financiële situatie, waardoor jouw werknemer niet (verder) in de financiële problemen komt. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de werknemer uit de financiële problemen raakt en kennis krijgt om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

Wij kunnen dit uiteraard niet alleen, daar hebben wij jouw hulp als werkgever bij nodig. Jij investeert in je werknemer door hem of haar een professioneel coachingstraject aan te bieden. Dit levert jou als werkgever een enorme besparing op. Zo bespaart het je niet alleen de geschatte € 13.000 aan kosten; de medewerker zal zich ook beter voelen en dat heeft ongetwijfeld een positief effect op de prestaties. Als werkgever kun je hierbij eventueel ook inzetten op de werkkostenregeling.

Meer informatie

Heb je het vermoeden dat één of meerdere werknemers financiële problemen hebben? Of heb je  meerdere malen per jaar werknemers waarbij sprake is van loonbeslag? En wil je weten welke actie jij kunt ondernemen? Neem dan contact met ons op. Samen kijken we dan welke mogelijkheden er zijn.

Ik wil graag kennismaken

Overige diensten

De Grip op je Knip methodes

Je bent het overzicht kwijt en hebt hulp nodig om je geldzaken weer op orde te krijgen.

IN de hand

Samen zetten wij je thuis-administratie op. Zo krijg jij snel weer controle op je geldzaken.

AAN de hand

Wij zetten jouw thuis-administratie weer op een rijtje en helpen je je schulden op te lossen.

UIT handen

Wij zetten jouw thuis-administratie weer op een rijtje en helpen je je schulden op te lossen.

BIJ de hand

We ontwarren je privé- en zakelijke administratie. Wij ondersteunen je, zodat jij je ZZP-activiteiten kunt doen.