Schuldeiser

slider-layer3-muntstapel

Budgetcoaching voor:⁣

Schuldeisers

Budgetcoach of deurwaarder?
Als schuldeiser kunt u te maken krijgen met mensen die hun betalingen niet meer kunnen voldoen. Vaak wordt dan de inzet van een gerechtsdeurwaarder gebruikt om de openstaande vordering te innen. Dat is niet altijd nodig. Bovendien kost de inzet van een deurwaarder geld, waardoor de financiële problemen alleen maar groter worden.

Schuldeiser budgetcoach

De inzet van een budgetcoach is een manier om naar een duurzame oplossing toe te werken. Terwijl de inzet van een deurwaarder meer als ‘symptoombestrijding’ gezien kan worden. Een korte termijnoplossing die niet altijd werkt. Bij het traject met een budgetcoach wordt gekeken naar de mogelijkheden die de klant heeft om zijn schulden te voldoen. Bovendien gaat het bij budgetcoaching om een gedragsverandering die door middel van intensieve begeleiding en motivatie bij de klant tot stand komt.

Dat de inzet van een budgetcoach ook echt werkt, blijkt uit een proef van een woningbouwvereniging uit Arnemuiden. Zij besloten eind 2016 gebruik te maken van een budgetcoach in plaats van een gerechtsdeurwaarder. Dit resulteerde in een afname van de achterstanden met maar liefst 10%

Budgetcoach of deurwaarder?

Of u beter een budgetcoach of een deurwaarder kunt inzetten, is afhankelijk van het gedrag van uw klant. Het is van groot belang om eerst te bepalen in welk ‘segment’ de klant zich bevindt:

Klant kan wel betalen, maar wil dit niet – in dat geval is een gerechtsdeurwaarder een prima oplossing. Wees er wel zeker van dat een klant ook echt niet wil betalen. Vaak is dit lastig te beoordelen aan de hand van een telefoongesprek.

Klant kan niet betalen, maar wil dit wel – in dit geval is de inzet van een budgetcoach aan te raden. Een budgetcoach gaat samen met de klant in opdracht van de schuldeiser kijken welke maatregelen er genomen kunnen worden om ervoor te zorgen dat de klant zijn facturen kan voldoen. Zoeken naar een blijvende oplossing die voor alle parijen het beste werkt.

Niet willen of niet kunnen?

De belangrijkste vraag is dus of de klant niet wil of niet kan betalen. Vaak is dat lastig in te schatten. Klanten met betalingsachterstanden schamen zich vaak voor hun situatie. Dit betekent dat ze niet altijd openheid van zaken geven of niet altijd bereid lijken om mee te werken. Dit kun je terugzien in het niet reageren op telefoontjes of het niet beantwoorden van brieven of e-mail. Toch wil dat niet altijd zeggen dat een klant niet wil meewerken. Door te praten met een onafhankelijk iemand kan het ijs gebroken worden. Een budgetcoach kan een verbindende factor zijn tussen schuldenaar en schuldeiser.

Vrijblijvend gesprek

Als je als schuldeiser (een deel van) het traject van een budgetcoach aanbiedt aan je debiteur, zal dit een positief effect teweeg brengen. Ben je benieuwd hoe dit voor jouw organisatie kan werken? Neem dan contact met mij op. Samen kijken we dan welke mogelijkheden er zijn.

Ik wil graag weer rust in mijn leven

Hoe?

De Grip op je Knip methodes

Je bent het overzicht kwijt en hebt hulp nodig om je geldzaken weer op orde te krijgen.

IN de hand

Samen zetten wij je thuis-administratie op. Zo krijg jij snel weer controle op je geldzaken.

Aan de hand

Wij zetten jouw thuis-administratie weer op een rijtje en helpen je je schulden op te lossen.

Uit handen

Wij zetten jouw thuis-administratie weer op een rijtje en helpen je je schulden op te lossen.

Bij de hand

We ontwarren je privé- en zakelijke administratie. Wij ondersteunen je, zodat jij je ZZP-activiteiten kunt doen.