Schulden wanneer zou je naar een budgetcoach moeten gaan

slider-layer3-muntstapel
Terug naar overzicht
Wanneer budgetcoach inschakelen bij schulden

Schulden? Wanneer ga je naar een budgetcoach?

Veel mensen hebben een soort van schaamte omdat het niet goed gaat met hun geld en ze schulden hebben. We vinden bijna allemaal van onszelf dat we het zelf wel kunnen. Toch zijn volgens het Nibud zijn schulden een groeiend probleem in onze samenleving. 1 op de 3 Nederlandse huishoudens heeft betalingsachterstanden. Dus velen denken wel dat ze het zelf kunnen, maar in de praktijk blijkt dit moeilijker. En het zijn niet alleen huishoudens die schulden hebben, 2 van de 5 MBO’ers van 18 jaar en ouder hebben momenteel een schuld. Eén op de vier heeft zelfs al problematische betalingsachterstanden.

Dus je bent zeker niet alleen als je schulden hebt.

Als jij in een dergelijke situatie zit of als je mensen kent, die er zo voor staan kan het geen kwaad eens contact met een budgetcoach op te nemen. Een budgetcoach kan je helpen om te zien waardoor de schulden ontstaan en wat er moet gebeuren om de situatie weer op te lossen.

De ene schuld is ook de andere niet en ook de oplossingen voor de schulden zijn verschillend.

  • Overlevingsschulden: er zijn te weinig inkomsten in verhouding tot de vaste lasten.
  • Overbestedingsschulden: er zijn voldoende inkomsten, maar er wordt naar verhouding te veel uitgegeven.
  • Aanpassingsschulden: er vindt een verandering in de levensomstandigheden plaats, vaak met als gevolg plotselinge inkomensdaling. Deze daling zorgt voor schulden.
  •  Compensatieschulden: overbesteding, als gevolg van compensatiegedrag.

Factoren die wij tegenkomen bij het ontstaan van schulden:

  • gebeurtenissen of veranderingen in de levensfase, zoals op jezelf gaan wonen, gaan samenwonen, je eerste eigen huis
  • compensatiegedrag. Je wilt er zo graag bijhoren en denkt dat je daarvoor mee moet doen met wat je vrienden en kennissen doen. Maar niet ieder zijn portemonnee is even groot.
  • verstandelijke beperkingen: vaardigheden en capaciteiten
  • financiële opvoeding
  • de mogelijkheden om schulden te maken
  • budgettaire redenen: inkomensterugval of uitgavenstijging, vaak gecombineerd met minder controle op de financiële situatie.

Gevolgen voor jou en je omgeving

Schulden leveren stress op. Mensen met stress zijn vaker niet meer goed geconcentreerd. Ze maken meer fouten. Werkgevers komen met de schulden van hun werknemers in aanraking omdat er soms loonbeslag volgt. Uit ervaringen van mbo-docenten blijkt dat studenten met schulden vaker afwezig zijn, moe zijn door veel werken, weinig aandacht aan school besteden, hun studiekosten moeilijk kunnen betalen of zelfs stoppen met school.

Daarnaast belemmeren schulden jongeren om een toekomst op te bouwen. Je bent meer bezig met het aflossen dan met de toekomst. Salaris wordt direct gebruikt voor het aflossen van schulden. Het is voor deze jongeren moeilijker om op zichzelf te gaan wonen gezien de beperkte financiële middelen die overblijven.

Wat kun jij doen?

Het is belangrijk om financiële problemen bespreekbaar te maken. Wij kunnen samen met jou bekijken welke oplossingen er zijn, passend bij jouw situatie en jouw persoonlijkheid. Hoe eerder je er bij bent, hoe meer problemen worden voorkomen. Dus neem contact met ons op zodat we samen kunnen bespreken wat voor jou goede oplossingen zijn.