Nabestaanden

slider-layer3-muntstapel

Het belang van (financiële) nabestaandenzorg

De meest ingrijpende levensgebeurtenis is ongetwijfeld het overlijden van een partner, ouder of kind. Direct na het overlijden moeten er zaken geregeld worden, terwijl jij nog in een rouwproces zit. Voor nabestaanden breekt een onzekere tijd aan met veel vragen. Want nog steeds wordt erg weinig vastgelegd voor de achterblijvers op het moment dat je komt te overlijden, anders dan een testament. Er is echter veel meer dat moet gebeuren. Denk maar eens aan het opzeggen van abonnementen, het aanvragen van toeslagen, het wijzigen van verzekeringen enzovoort. Het is daarom goed om ook vóóraf al stil te staan bij een aantal zaken. Met Grip op je Knip wordt alles naar jouw wens geregeld.

Nabestaanden

Hulp als uw partner of kind is overleden

Op het moment dat je partner of kind komt te overlijden, zijn er naast het verdriet ook veel vragen en onzekerheden op het gebied van financiën. Kan ik in de woning blijven wonen? Heb ik recht op nabestaandenpensioen of uitkeringen? Hoeveel wordt mijn besteedbaar inkomen? Zijn er levensverzekeringen? Aan wie moet ik allemaal melden dat mijn partner of kind is overleden? Er zijn vast nog veel meer vragen die op je afkomen. Grip op je Knip helpt jou om direct na het overlijden van jouw dierbare om overzicht te creëren. Hierbij richten we ons op de belangrijkste zaken, zoals inkomen, woning, hypotheek en verzekeringen. Het doel van dit gesprek is om duidelijkheid te verschaffen en onrust bij je weg te nemen. Want in een moeilijke tijd als deze, zit je niet te wachten op financiële onzekerheid en administratieve onrust.

Tijdens het eerste gesprek krijg je antwoord op de belangrijkste vragen die op dat moment spelen. Ook nemen we direct contact op met instanties om zaken te regelen, zoals verzekeraars (bij levensverzekeringen) of hypotheekbanken. Maar ook met andere bedrijven als jij daar behoefte aan hebt. Het doel van het gesprek is dat we zoveel mogelijk regelen en duidelijkheid verschaffen over de nieuwe financiële situatie. We nemen een checklist door met zaken die geregeld moeten worden na het overlijden van een partner of kind. Samen bepalen we dan wat jij zelf doet en wat wij voor je doen.

Hoe lang het eerste gesprek duurt duur ongeveer 1,5 uur.

Op basis van het eerste gesprek kijken we samen of er behoefte is aan een vervolgafspraak. Dit is in veel gevallen wel aan te raden. Het vervolggesprek vindt ongeveer 2 maanden na het eerste gesprek plaats. Er is dan meer duidelijk over de inkomens- en vermogenspositie van de nabestaande(n). Er wordt een overzicht gemaakt waarin de nieuwe inkomsten en uitgaven zijn opgenomen. Ook wordt er een budget en begroting opgesteld. Hiermee krijg jij een duidelijk en helder overzicht met betrekking tot je financiën.

Zaken vooraf vastleggen

Het is natuurlijk nog beter om zaken vooraf al duidelijk te hebben. Dat scheelt enorm veel stress op het moment dat jouw partner of kind komt te overlijden. Bij het voorafgaande nabestaandenadvies gaan we kijken wat er allemaal op financieel en administratief gebied geregeld is voor de nabestaanden. En sluit dat nog aan op de wensen die jij hebt? Of is er inmiddels zoveel veranderd in jouw leven dat je toch zaken wil aanpassen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitvaartverzekering of levensverzekering. Dat gaan we allemaal bespreken. Ook gaan we ervoor zorgen dat jouw nabestaanden alles kunnen terugvinden, zodat ze niet eindeloos hoeven te zoeken naar gegevens, wachtwoorden enzovoort. En je krijgt advies wat te doen als je daadwerkelijk komt te overlijden.

3 fasen

Het nabestaandenadvies bestaat uit 3 fasen:

 • fase 1: intakegesprek
 • fase 2: vervolggesprek en acties
 • fase 3: ondersteuning na het overlijden

Fase 1: intake (gratis)

De intake is bedoeld om een beeld te krijgen van de situatie. En om aan te geven wat Grip op je Knip kan betekenen voor de nabestaanden. De intake staat in het teken van inventariseren. Wat moet er allemaal geregeld worden na een overlijden. En wat is er inmiddels geregeld. Is er een duidelijk overzicht van alle stappen die ondernomen moeten worden. En welke vragen heb jij over het regelen van zaken na een overlijden. In deze fase gaan we dus niet meteen in op cijfers, maar puur op wat er op de nabestaanden afkomt na een overlijden. En wat er allemaal vooraf gedaan kan worden om het uw nabestaanden zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Fase 2: vervolggesprek

Na de intake kun jij besluiten om een vervolggesprek in te plannen. In dit gesprek wordt niet alleen stilgestaan bij jouw wensen op financieel en administratief vlak, maar worden zaken daadwerkelijk geregeld. Denk hierbij aan:

 • het maken van een overzicht wat er financieel geregeld is voor jouw nabestaanden bij jouw overlijden (pensioen / levensverzekeringen / uitvaartverzekering enzovoort);
 • het in kaart brengen van de inkomens- en vermogenssituatie indien iemand komt te overlijden (op basis van de huidige stand van zaken);
 • het maken van een overzicht wat er allemaal afgehandeld moet worden na het overlijden (opzeggen van abonnementen, wijzigen van verzekeringen enzovoort);
 • wat moet er nú nog geregeld worden en wie moet dit doen. Denk hierbij aan het afsluiten van verzekeringen of het bijschrijven van een partner op het pensioen;
 • financiële en administratieve zaken vastleggen in een map. Je krijgt een ordner met tabbladen waar alle financiële informatie in wordt opgenomen. Deze nabestaanden-map dient als naslagwerk voor uw nabestaanden en zorgt ervoor dat alles overzichtelijk is;
 • beantwoorden van vragen die je hebt.

Fase 3: ná het overlijden

Deze fase wordt pas actueel op het moment dat sprake is van het overlijden. Dat is het moment dat de nabestaandenmap erbij wordt gehaald en zaken afgehandeld moeten worden.

Direct na het overlijden kan er contact met Grip op je Knip opgenomen worden. Binnen 24 uur zijn wij dan bij de nabestaanden om de zaken te bespreken. Het stappenplan wordt nagelopen. Vaak gebeurt dit pas nadat de begrafenisondernemer is geweest. Wij zijn echter stand-by voor vragen die de begrafenisondernemer niet kan beantwoorden. Voor sommige zaken geldt dat pas actie ondernomen kan worden indien de akte van overlijden in bezit is. En in sommige gevallen is een akte van erfrecht van de notaris nodig.

Nadat de akte van overlijden (en eventueel de akte van erfrecht) is ontvangen, kunnen alle nog openstaande zaken geregeld worden die niet automatisch gaan. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • levensverzekeringen;
 • hypotheekbank;
 • pensioenfondsen (i.v.m. eventuele uitkeringen);
 • banken;
 • overige financiers (consumptieve leningen);
 • nutsbedrijven enz.

 

Dit kan met de nabestaanden direct of met de executeur indien hier sprake van is.

Zodra alles geregeld is en de nieuwe financiële situatie bekend is, zal een nieuw overzicht opgesteld worden van de inkomsten en de uitgaven. Op basis van dit plaatje bekijken we samen of extra hulp nodig is. Dit kan in de vorm van administratieve ondersteuning, budgetcoaching of budgetbeheer.

Hoe lang het traject duurt, is afhankelijk van de persoonlijke situatie en wensen. Hoeveel regel jijzelf en hoeveel wilt je dat ik wij voor u regelen. We bespreken dit vooraf samen. Ik kan dan een indicatie geven van het aantal uren dat ik bezig ben. Dit gaat tegen een uurtarief van €55,00 inclusief BTW.

De kosten van fase 3 bedragen echter nooit meer dan €495,00 inclusief BTW (bovengrens).

Meer weten?

Wilt u het voor uw nabestaanden financieel en administratief goed regelen? Neem dan contact op voor een gratis intakegesprek.

Ik wil graag weer rust in mijn leven

Meer informatie om geld te besparen

Vaste Lasten

Allerlei Tips voor het besparen op je vaste lasten.

Energie

Energie kosten is een hoge post , kijk eens of jij kunt besparen

Boodschappen

Je hebt het steeds nodig, maar doe jij het slim?

Vakantie

Ook op vakantie kun je geld besparen en toch leuke dingen doen. Kom je niet blut thuis ????

Kinderen

Je wilt ze alles wel geven, maar doe dat met beleid zodat je niet je eigen budget overstijgt

Algemene tips

Financiële tips om geld te besparen! Doe er je voordeel mee.

Overige diensten

De Grip op je Knip methodes

Je bent het overzicht kwijt en hebt hulp nodig om je geldzaken weer op orde te krijgen.

IN de hand

Samen zetten wij je thuis-administratie op. Zo krijg jij snel weer controle op je geldzaken.

Aan de hand

Wij zetten jouw thuis-administratie weer op een rijtje en helpen je je schulden op te lossen.

Uit handen

Wij zetten jouw thuis-administratie weer op een rijtje en helpen je je schulden op te lossen.

Bij de hand

We ontwarren je privé- en zakelijke administratie. Wij ondersteunen je, zodat jij je ZZP-activiteiten kunt doen.